טופס פניית סיעה עבור תחילת דיווח
פרטי סיעה
תאריך בחירות:
שם הסיעה:
סוג הסיעה:
ישוב:
תאריך הקמת הסיעה:
הערה:
חשבון בנק ייעודי למערכת הבחירות
בנק:
שם בנק:
סניף:
שם סניף:
מספר חשבון:
מטבע:
תאריך פתיחת חשבון:
יתרת פתיחה:
האם חשבון פרטי
האם חשבון ברירת מחדל
שם בעל החשבון:
שם מורשה חתימה ראשון:
תעודת זהות:
שם מורשה חתימה שני:
תעודת זהות:
פרטי סיעה
שם:
תאריך בחירות:
סוג הסיעה:
ישוב:
תאריך הקמה:
הערה:
חשבון בנק ייעודי למערכת הבחירות
בנק:
סניף:
מספר חשבון:
פרטי בא כוח
שם:
תעודת זהות:
דואר אלקטרוני:
כתובת:
טלפון:
טלפון נוסף:
פרטי רואה חשבון
שם:
תעודת זהות:
דואר אלקטרוני:
כתובת:
טלפון:
טלפון נוסף:
מצורפת חתימה ידנית [ יש להדפיס את הטופס לאחר מילוי השדות ולשלוח לפקס 03-6846543 ]

CAPTCHA
Refresh code

תודה פנייתך נשמרה במערכת.

שים לב!
כדי להשלים את הליך הפניה עליך להדפיס את הפניה, לחתום עליה ולשלוח את הטופס החתום
בדואר  למשרד מבקר המדינה - אגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, רח' הארבעה 19, ת"ד 7024, תל אביב מיקוד 6107001
ובפקס  למספר 03-6846543

רק לאחר שטופס הפניה החתום יתקבל במשרד מבקר המדינה ישלחו אליך שם המשתמש והסיסמה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת בטופס.

לנוחותך – ניתן להדפיס את הטופס ע"י לחיצה על כפתור "הדפס"

במקרה של בעיה בהדפסת הטופס ניתן לפנות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות בטלפון: 03-6843997
       
באפשרותך לשנות את סוג מערכת הבחירות בכל עת דרך הקישור "שנה" בחלק העליון של המערכת, מצד שמאל.
בחירות מקדימות
בחירות לרשויות מקומיות
בחירות למועצות אזוריות
בחירות מיוחדות
גופים פעילים
באפשרותך לבחור ברירות מחדל לתאריך הבחירות, ישוב וסיעה
פרטי הסיעה:
תאריך בחירות:
סיעה:
בחירות חוזרות?:
בחירות מזכות?:
גודל גוף בוחר:
ישוב:
סוג סיעה:
מועמד זכאי?:
מספר בעלי זכות בחירה הידועים:
שם בא כח:
שם רואה חשבון:
שם בקי כספים:
טלפון בא כח:
טלפון רואה חשבון:
טלפון בקי כספים:
פרטי המבקר:
משרד רואה חשבון:
שם רכז:
טלפון:
פרטי מימון
מימון שהתקבל עד כה:
מימון מגיע ראשונות:
סה"כ מימון מגיע:
תוספות לראש רשות:
מספר מנדטים במועצה הנכנסת:
מימון מגיע חוזרות:
תוספת זכאות בגין ייצוג נשים:
מספר קולות כשרים במועצה:
מספר מנדטים במועצה היוצאת:
מימון למנדט:
חברי מועצה נכנסת:
חצי מודד מנדט:
שם רשימת מועמדים משותפת:
מימון מגיע ראשונות:
סה"כ מימון מגיע:
מספר מנדטים במועצה הנכנסת:
מימון מגיע חוזרות:
מספר קולות כשרים במועצה: