בקשה להירשם כגוף פעיל בבחירות לביצוע פעילות בחירות ו/או גיוס תרומות
פרטים מזהים של גוף פעיל בבחירות
שם או כינוי:
האם הגוף הוא תאגיד:
האם הוגשה בקשה לרישום כתאגיד, והושלם כל הדרוש לשם הרישום (ראו סעיף 10ג(ג)(1) לחוק):
סוג תאגיד:
מספר תאגיד:
מהו היקף הפעילות הכספית של הגוף הפעיל בבחירות עד ליום הרישום (סכום בש"ח)
מהו היקף הפעילות מוערך של הגוף במערכת הבחירות (סכום בש"ח)
פרטי חשבון בנק שיוחד לפעילות בחירות ולקבלת תרומות למטרה זו
בנק:
שם בנק:
סניף:
שם סניף:
מספר חשבון:
מטבע:
תאריך פתיחת חשבון:
יתרת פתיחה:
האם חשבון פרטי
האם חשבון ברירת מחדל
שם בעל החשבון:
שם מורשה חתימה ראשון:
תעודת זהות:
שם מורשה חתימה שני:
תעודת זהות:
פרטי אתר אינטרנט לצורך פרסום מידע על פי החוק
כתובת אתר האינטרנט:
האם פורסם שמו של אחד מהגורמים המוסמכים באתר האינטרנט:
האם כתב הסכמתו של אחד מהגורמים המוסמכים פורסם באתר האינטרנט:
האם כתב הסכמתו של רואה החשבון פורסם באתר האינטרנט:
פרטי גוף פעיל
שם או כינוי:
האם הגוף הוא תאגיד:
האם הוגשה בקשה לרישום כתאגיד, והושלם כל הדרוש לשם הרישום (ראו סעיף 10ג(ג)(1) לחוק):
סוג תאגיד:
מספר תאגיד:
מהו היקף הפעילות הכספית של הגוף עד ליום הגשת הבקשה (סכום בש"ח):
מהו היקף הפעילות המוערך של הגוף במערכת הבחירות (סכום בש"ח):
כתובת אתר האינטרנט:
האם פורסם שמו של אחד מהגורמים המוסמכים באתר האינטרנט:
האם כתב הסכמתו של אחד מהגורמים המוסמכים פורסם באתר האינטרנט:
האם כתב הסכמתו של רואה החשבון פורסם באתר האינטרנט:
חשבון בנק
בנק:
סניף:
מספר חשבון:
שם מורשה חתימה ראשון:
תעודת זהות:
שם מורשה חתימה שני:
תעודת זהות:
פרטי גורם מוסמך ראשון
שם:
אזרחות:
תעודת זהות:
דואר אלקטרוני:
כתובת:
טלפון:
טלפון נוסף:
פרטי גורם מוסמך שני
שם:
אזרחות:
תעודת זהות:
דואר אלקטרוני:
כתובת:
טלפון:
טלפון נוסף:
פרטי רואה חשבון
שם:
תעודת זהות:
דואר אלקטרוני:
כתובת:
טלפון:
טלפון נוסף:
מצורפת חתימה ידנית [ יש להדפיס את הטופס לאחר מילוי השדות ולשלוח לפקס 03-6846543 ]

לתשומת לבך יש לצרף לטופס החתום את המסמכים הבאים:
1. כתב הסכמה חתום של כל מי שהוא "גורם מוסמך"
2. הבקשה לרישום תאגיד על נספחיה
3. אישור רישום תאגיד (ככל שישנו)
4. כתב הסכמה של רואה חשבון

לא תידון הבקשה להירשם עד שיתקבל הטופס החתום בצירוף המסמכים הדרושים; אושרה הבקשה להירשם, תישלח לגוף הרשאת גישה למערכת הדיווח על התרומות.

יש למלא את הטופס במלואו, לחתום עליו ולשלוח למשרד מבקר המדינה בצירוף המסמכים הדרושים לפקס: 03-6846543
וגם לכתובת הדואר: האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, הארבעה 19 ת.ד 7024 תל אביב 6107001

CAPTCHA
Refresh code

תודה, פנייתך נשמרה במערכת.

שים לב!
כדי להשלים את הליך הפניה עליך להדפיס את הפניה, לחתום עליה ולשלוח את הטופס החתום
בדואר  למשרד מבקר המדינה - אגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, רח' הארבעה 19, ת"ד 7024, תל אביב מיקוד 6107001
ובפקס  למספר 03-6846543

רק לאחר שטופס הפניה החתום יתקבל במשרד מבקר המדינה וייבדק ישלחו אליך שם המשתמש והסיסמה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת בטופס.

לנוחותך – ניתן להדפיס את הטופס ע"י לחיצה על כפתור "הדפס"

במקרה של בעיה בהדפסת הטופס ניתן לפנות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות בטלפון: 03-6843997
באפשרותך לשנות את סוג מערכת הבחירות בכל עת דרך הקישור "שנה" בחלק העליון של המערכת, מצד שמאל.
בחירות מקדימות
בחירות לרשויות מקומיות
בחירות למועצות אזוריות
בחירות מיוחדות
גופים פעילים
באפשרותך לבחור ברירות מחדל לתאריך הבחירות, ישוב וסיעה
פרטי הסיעה:
תאריך בחירות:
סיעה:
בחירות חוזרות?:
בחירות מזכות?:
גודל גוף בוחר:
ישוב:
סוג סיעה:
מועמד זכאי?:
מספר בעלי זכות בחירה הידועים:
שם בא כח:
שם רואה חשבון:
שם בקי כספים:
טלפון בא כח:
טלפון רואה חשבון:
טלפון בקי כספים:
פרטי המבקר:
משרד רואה חשבון:
שם רכז:
טלפון:
פרטי מימון
מימון שהתקבל עד כה:
מימון מגיע ראשונות:
סה"כ מימון מגיע:
תוספות לראש רשות:
מספר מנדטים במועצה הנכנסת:
מימון מגיע חוזרות:
תוספת זכאות בגין ייצוג נשים:
מספר קולות כשרים במועצה:
מספר מנדטים במועצה היוצאת:
מימון למנדט:
חברי מועצה נכנסת:
חצי מודד מנדט:
שם רשימת מועמדים משותפת:
מימון מגיע ראשונות:
סה"כ מימון מגיע:
מספר מנדטים במועצה הנכנסת:
מימון מגיע חוזרות:
מספר קולות כשרים במועצה: